Vítame Vás
Zabezpečujeme zneškodnenie a zhodnotenie odpadov
                                      Enviromentálny inžiniering, ochranu ovzdušia , vodnú správu.
www.mzdyauctovnictvo.sk  © 2009
Čo s odpadom
sme tu pre Vás!
Vážený obchodný partner.  Touto cestou by sme Vám chceli ponúknuť  naše služby v rámci odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vôd.
Tel./fax: 052/452 37 86 
mob.: 0903 253 811, 0903 662 172, 0903 662 173

e-mail : finekol@mail.t
com.sk
FINEKOL,s.r.o., 059 76 Mlynčeky, č. 146
Budova S.T.S. s.r.o. SLOVAKIA POPRAD, Nižná brána 12, 060 01 Kežmarok